Doanh Nghiệp Giao Thương - Hội Nhập Quốc Tế - Gian Hàng Chuyên Nghiệp

Báo giá dịch vụ quảnh cáo trang chủ

2017-05-06 16:40:08  Báo giá dịch vụ
  1. Đặt banner quảng cáo và sản phẩm ở trang chủ
  2. Dịch vụ đăng sản phẩm - video cho gian hàng
  3. Dịch vụ thiết kế banner
  4. Ưu đãi theo thời gian sử dụng dịch vụ

  
1. Đặt banner quảng cáo và sản phẩm ở trang chủ
 
STT Vị trí Kích thước Đơn giá Thời gian
1 Banner vị trí 1 (chia sẽ 3 banner) 658 x 320 600.000 1 tháng
2 Banner vị trí 2 165 x 80 300.000 1 tháng
3 Banner vị trí 3 158x 121 300.000 1 tháng
4 Banner vị trí 4 158x 121 250.000 1 tháng
5 Banner vị trí 5 200 x 357 300.000 1 tháng
6 Banner vị trí 6 912 x 115 300.000 1 tháng
7 Banner vị trí 7 238x 300 400.000 1 tháng 
STT Vị trí Đơn giá/1sp Thời gian
1 Sản phẩm vị trí 8 5.000 1 ngày
2 Sản phẩm vị trí 9 3.000 1 ngày
3 Sản phẩm vị trí 10 2.000 1 ngày

1.3. Bảng giá đặt sản phẩm nguyên box (gồm 6 sản phẩm)
     Giảm 25% khi đặt nguyên box sản phẩm. Chỉ áp dụng ở vị trí 9
VD: Đặt 6 sản phẩm ở box vị trí số 9
Số tiền chưa giảm = 2.000đ x 5 sản phẩm = 10.000đ
Số tiền giảm 25% = 2.000đ x 5 sản phẩm x 75% = 7.500đ (tiết kiệm 2.500đ)
 
2. Dịch vụ đăng sản phẩm cho gian hàng
 
STT Loại sản phẩm Đơn giá/1sp
1 Đăng sản phẩm theo thông tin và hình ảnh khách hàng cung cấp 1.000
2 Bổ sung thông tin và hình ảnh sản phẩm 3.000

3. Dịch vụ thiết kế banner
 
STT Loại banner Tĩnh Flash
1 Kích thước 658 x 320 100.000 150.000
2 Kích thước 200 x 357 80.000 100.000
3 Kích thước 912 x 115 150.000 200.000
4 Kích thước 238x 300 80.000 100.000
5 Banner gian hàng 100.000 150.000


4. Ưu đãi theo thời gian sử dụng dịch vụ
 
Thời gian sử dụng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Đặt banner quảng cáo 0 Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Đặt sản phẩm Giảm 10% Giảm 25% Giảm 30% Giảm 40% 

Video quảng cáo VIP

Video quảng cáo

Video quảng cáo

gotop